En train pour Varanasi...

-

Plaine du Gange

(Uttar Pradesh)