Sur les bords du Gange...

Varanasi (Uttar Pradesh)

 

RETOUR