Brahmane au bord du fleuve sacré - Varanasi (Uttar Pradesh)

 

RETOUR